Evlerin tamamlanması için yapılan, iç tesisatlardan biri de “temiz su tesisatı” veya  “sıhhi tesisatı” döşemesidir. Tesisat işlemi, sıcak ve soğuk su tesisatı olarak iki ana bölümden oluşur. Tesisat, su sayacı (kullanılan su miktarını ölçen alet) ile başlar. Su sayacından önce bir vana, sayaçtan sonra da bir musluk konulur. Vana gerektiği zaman gelen suyu kesmekte, musluğun bir arızası durumunda vanayı kapattıktan sonra tesisatın suyunu boşaltmakta kullanılır. Döşeme için ya plastik borular ya da boruların çabuk zarar görmemesi, uzun vadede kullanışlı olması açısından ftings ve kolektör galvanizli borular kullanılır.

 Sayaçtan sonra besleme boruları; sızdırmazlık yapmasın diye anahtarla bir seferde sıkılmalıdır.  Gerektiği zaman suyun sayaç yönünde boşaltmak amacıyla yatay borulara eğim verilmelidir. Daire sayınına göre boru çapları değişir. Daire sayısı arttıkça boru çaplarda artar.(Örneğin, 7-13 daireye kadar 1-1/4 inç, 20 daireden sonra 2 inç.) Dışarda görünecek borular mutlaka kelepçelenmelidir. Toprak altında kalacak borularda ise, bulunduğu yere göre 100 cm derinlikte gömülmelidir. Ayrıca bölgede ağır vasıtaların geçme durumunu da göz ardı etmemek gereklidir. Döşemeyi gerçekleştirirken sıcak ve soğuk borular aynı anda döşendiğinden bakış yönüne göre soğuk su borusu sağ yönde, sıcak su borusu ise sağ yönde takılır. Özellikle banyolarda buna çok dikkat edilir. 

Suyu binaya taşıyan dağıtım boruları, tavandan asılarak duvardan veya bodrumdan başlanarak döşenir. Döşenecek dağıtım ve kolon boruları açıktan geçirilerek her kolon vanalarıyla ayrı ayrı kapatılır.  Kolonlar, binanın iç duvarlarına döşenir. Dağıtım borularında bağlantılar kısa ve düz şekilde yapılmalıdır. Kolon ve dağıtım boruları ayrı renklere de boyanabilir; sıcak su- kırmızı, soğuk su-mavi renkte olabilir.

Herhangi bir patlak veya hasar durumu için, vanaları bağımsız olarak kapatabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Banyo, çamaşır makinesi, lavabo muslukları temiz su giriş çapları 1/2 inç olmalıdır.

Tesisat döşemesi yapıldıktan sonra basınç testine geçilir. Tesisata test yapılmadan bütün çıkışlar kapatılır. Tesisata su basılarak havası alınır. En az 1,5 katı basınç uygulanarak basınç sabitlenir. Cihazdaki manometreden 30 dakika sonra, sondaki basınç değerine bakılarak düşme olup olmadığı kontrol edilir. Eğer basınçta düşme varsa kaçak var demektir. Gerekli tamirattan sonra tekrar teste tabi tutulur. Eğer dorun çıkmadıysa tesisat tamamlanmış olur.